Kurser

Copyright © All Rights Reserved

Telefontid: vardagar 09.00-17.00

Tel: 070-5224362

E-post: bjorktorpstradgard@gmail.com

Kurser

Vill du lära dig mer om trädgård? Jag anordnar kvälls- och helgkurser på Björktorp i det mysiga växthuset eller i vinterträdgården samt håller inspirerande föredrag och erbjuder externa kurser på annan ort.

Kurser på Björktorp 2018.

 

 

Nästa kurstillfälle infaller våren 2018. Du är välkommen att skicka en intresseanmälan (ej bindande) om det är någon av kurserna som du tycker verkar intressant. Är ni flera vänner som vill gå samma kurs kan jag anpassa datum efter era önskemål.

 

 

 

 

Mer information om kurserna hittar du nedan!

 

 

 

Villkor och anmälan

 

Skriftlig anmälan med namn, adress, telefonnummer och mail skickas till Helena Åhlund på bjorktorpstradgard@gmail.com. Därefter erhålles faktura. Först till kvarn gäller på varje kurs.

 

Kursavgiften är bindande och betalas senast två veckor innan kursstart via faktura till Trädgårdsmakarens bankgiro 5003-5567. Senare anmälan i mån av plats. Halva kursavgiften återbetalas vid sjukdom av deltagare, deltagares anhörig eller husdjur mot uppvisande av läkarintyg. Vid mån av plats går det att byta till annat kursdatum. Priset är inklusive moms. Vid för få antal deltagare återbetalas anmälningsavgiften. Utebliven närvaro debiteras fullt pris.

Boende

 

Vi kan gärna tipsa om bra boende i området.

Föredrag och externa kurser

 

Jag håller föredrag och kurser med olika tema inom trädgård även på annan ort.

 

Mest uppskattat har varit:

 

* föredrag om trädgårdsdesign och inspiration

 

* föredrag om hur man skapar trädgårdsrum

 

* föredrag om att göra trädgården lättskött

 

* föredrag om en helande trädgård för själen

 

* kurser i att planera och designa sin egen trädgård. 1-2 dagar.

 

* kurs eller föredrag om hur man väljer material och växter

 

* kurs eller föredrag i hur man gör sin befintliga trädgård mer spännande och roligare att vistas i

 

* kurs eller föredrag i hur man gör inbjudande rum i trädgården med olika teman.

 

Du kan också komma med egna önskemål om tema som passar just din grupps intressen.

 

 

Att vara arrangör

 

Som arrangör ordnar du med kurslokal eller föredragslokal, anmälningar, ekonomi och information till deltagarna samt vid heldagskurser lunch & fika om det ska ingå. Lokalerna måste vara godkända för ändamålet.

 

Priset nedan inkluderar alla förberedelser, kurs/föredrag, raster och frågestund.

 

Föredrag: 2 timmar. 7000:- (inkl.moms). Resa tillkommer.

 

Kurs: 1 dag 12000:-. (inkl.moms, max 12 deltagare). Resa tillkommer.

 

Resa utgår från Nyköping med bil eller tåg. Restid debiteras med 450:-/tim. Bilersättning 50:-/mil. Färjeavgifter, vältullar, parkeringsavgifter mm tillkommer.

 

Fruktträdsbeskärning.

Grundkurs.

 

2018

 

För vem?

Kursen är lämplig för den som vill lära sig beskära sina egna eller andras fruktträd. Du behöver inte ha några förkunskaper.

 

Innehåll:

Kursen innehåller både teori om fruktträd och praktik utomhus på riktiga träd där deltagarna under översyn får prova att själva beskära på rätt sätt.

 

Material:

Deltagarna har med sig egen väl fungerande sekatör samt beskärningssåg om sån finnes. Vi har ett begränsat antal verktyg att låna ut.

 

Kläder:

Teorin hålls inne i vinterträdgården. Praktiken hålls utomhus och deltagarna uppmanas att klä sig varmt och regntätt.

 

Pris:

750:- inkl förmiddagsfika samt fikabröd till eftermiddagen. Medtag egen lunch (micro finnes) samt eftermiddagstermos då vi är utomhus.

 

Övrigt: Vi kommer att beskära träd på annan plats än på Björktorp så tillgång till bil behövs, dock kan vi samåka.

 

 

Trädgårdsdesign.

Stora grundkursen.

 

Lördag - söndag 2018

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är trädgårdsintresserad och vill lära dig hur man planerar och designar en snygg, ombonad och praktiskt trädgård. Du behöver inte ha några förkunskaper gällande design men det är bra om du har ett begrepp om vad trädgård innebär. Du behöver heller inte vara konstnär eller kunna rita perfekt, du får lära dig det nödvändigaste.

 

Innehåll:

Med föreläsningar och bildvisning presenteras en logisk och enkel väg för att kunna designa och rita sin egen trädgård. Under kursen arbetar deltagarna med sin egen eller valfri trädgård och får individuell hjälp av kursledaren. Målet med kursen är att deltagaren ska kunna hitta en fungerande struktur för sin egen trädgård, med rumsindelningar, praktisk funktion och estetisk form och få kunskap med sig hem för att skapa en hel drömträdgård på egen hand.

 

Vi går bland annat igenom detta:

 

Drömmar och önskemål - Inspiration

 

Trädgårdsanalys – förutsättningar/ begränsningar

 

Ritningslära - skalor och symboler

 

Funktion – praktiskt och användbar trädgård

 

Formgivning – tema, former och design

 

Rumsindelning – helhet och avgränsningar

 

Trädgårdens stomme – golv, väggar och tak

 

Materialval – från plattor till plank

 

Färglära - kombiner färger på rätt sätt

 

Växtval - blad, former, blommor, vintergrönt...

 

Skisskunskap - rita din trädgård

 

 

Material:

Deltagarna måste ha med sig skalenligt ritningsunderlag på den egna trädgården, pennor, sudd och linjal. Mer information om kursen kommer efter att anmälan mottagits.

 

Pris:

2700:- inkl. individuell hjälp med trädgårdsritningen, kurskompendium, förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Medtag egen lunch. Micro finnes.

 

 

Trädgårdsdesign.

Tema: Växter och rabatter

 

2018

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är trädgårdsintresserad, har egen trädgård eller kolonilott och vill lära dig hur man planerar med växter. Du behöver inte ha några förkunskaper gällande design men det är bra om du har ett begrepp om vad trädgård innebär och lite kunskap om växter (olika sorter).

 

Innehåll:

Kursen lär ut hur man arbetar med växter för att skapa en ombonad och trivsam utemiljö. Du får lära dig hur man planerar en vacker och funktionell rabatt med hållbar stomme, blomning under hela säsongen och hur man väljer ut växter som passar ihop.

 

Du får också lära dig mer om bra buskar och träd för olika lägen och jordar och som passar i en vanlig trädgård, samt vilka som kan användas som häckar, vilka som går enkelt att beskära och vad som gör trädgården vacker året runt.

 

 

Material:

Deltagarna har med sig anteckningsblock, penna, sudd och linjal. Mer information om kursen kommer efter att anmälan mottagits.

 

Pris:

1450:- inkl. förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Egen lunch medtages. Micro finns.

 

 

 

Trädgårdsdesign.

Tema: Planera trädgårdens rum

 

2018

 

För vem?

Kursen passar dig som har en trädgård eller kolonilott och har en grundläggande kunskap om trädgård, växter och material.

 

Innehåll:

Du får lära dig hur man delar in en trädgård i olika rum och vad dessa rum kan användas till, hur de kan inredas med olika tema samt hur man hittar en balans. Även praktiska övningar utomhus.

 

Du får lära dig att sätta ut väggar, formge rummen och inreda dem med växter, möbler och tillbehör. Vi går igenom materialval, färgharmoni samt praktisk funktion som exempelvis att ge rummen rätt storlek för ändamålet. Du ritar olika rum på din egen trädgårdsritning (verkliga eller påhittade) och får hjälp att hitta bra lösningar.

 

Material:

Deltagaren behöver ha med sig en egen trädgårdsritning, helst skalenlig, pennor, sudd och linjal. Mer information om kursen kommer efter att anmälan mottagits.

 

Pris:

1450:- inkl. förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Egen lunch medtages. Micro finns.

 

 

Trädgårdsdesign.

Tema: Förnya en befintlig trädgård

 

2018

 

För vem?

Kursen passar dig som har en uppvuxen eller befintlig trädgård eller kolonilott. Du behöver inte ha några förkunskaper men gärna ett intresse och förståelse för vad trädgård innebär.

 

Innehåll:

Vi går igenom vad som är värt att spara i en befintlig trädgård och hur det kan användas i ny tappning. Med hänsyn till det som finns i trädgården idag går det att komplettera med många nya, spännande och estetiskt förhöjande element. Vi koncentrerar oss på att göra din trädgård mer lättskött.

 

Du får tips på hur du kan förgylla och förfina befintliga uteplatser, trädäck, entréer och andra trädgårdsrum snarare än att bygga nya. Växtmässigt analyserar vi vad som finns idag samt kompletterar med det som saknas för att trädgården ska bli livfull året runt.

 

Material:

Deltagaren behöver ha med sig en egen trädgårdsritning, helst skalenlig, pennor, sudd och linjal. Mer information om kursen kommer efter att anmälan mottagits.

 

Pris:

1450:- inkl. förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Egen lunch medtages. Micro finns.

 

 

Trädgårdsdesign.

Grundkurs.

 

2018

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är trädgårdsintresserad och vill lära dig hur man planerar en snygg, ombonad och praktiskt trädgård. Du behöver inte ha några förkunskaper gällande design men det är bra om du har ett begrepp om vad trädgård innebär. Du behöver heller inte vara konstnär eller kunna rita perfekt, du får lära dig det nödvändigaste.

 

Innehåll:

Med föreläsningar och bildvisning presenteras en logisk och enkel väg för att kunna designa och rita sin egen trädgård. Under kursen arbetar deltagarna med sin egen eller valfri trädgård och får individuell hjälp av kursledaren. Målet med dagen är att dela in den egna trädgården i olika funktionsområden samt att börja planera ett av trädgårdens rum.

 

Vi går bland annat igenom detta:

 

Drömmar och önskemål - Inspiration

 

Trädgårdsanalys – förutsättningar/ begränsningar

 

Funktion – praktiskt och användbar trädgård

 

Rumsindelning – helhet och avgränsningar

 

Trädgårdens stomme – golv, väggar och tak

 

Materialval – från plattor till plank

 

 

Material:

Deltagarna måste ha med sig skalenligt ritningsunderlag på den egna trädgården, pennor, sudd och linjal. Mer information om kursen kommer efter att anmälan mottagits.

 

Pris:

1450 :- inkl.  förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Medtag egen lunch. Micro finnes.

 

 

Trädgårdsmakaren i Nyköping

Helena Åhlund

Bottenkarshyttan Björktorp

611 95 Nyköping